Presentació

Palma, ciutat de llegenda, amb Tomàs Vibot. Alumnes 6è A i B. Fotògraf Héctor Falagán