naturals

Extracció de la clorofil·la

12.10.15


Aquests dies hem parlat de les diferències entre la cèl·lula animal i la vegetal. Una d'elles és que cèl·lula vegetal té uns orgànuls de color verd que contenen la clorofil·la. Aprofitarem ara per recordar el treball que realitzà n'Héctor sobre l'extracció de la clorofil·la.