naturals

Aparell excretor

24.1.16


Vídeo que ens mostra com funciona l'aparell excretor i els òrgans que intervenen.