naturals

L'aparell respiratori

10.1.16


Vídeo que ens explica quines són les funcions de l'aparell respiratori, quins òrgans en formen part i la importància de l'oxigen en el procés de la respiració cel.lular.